Zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid

De participatiewet verlangt van alle volwassen burgers in Nederland een actieve deelname aan de maatschappij. De stelling van de overheid is: “iedereen moet actief zijn” is niet voor iedereen gemakkelijk te realiseren. Veel vrouwen ervaren belemmeringen, zoals gezondheidsproblemen, opvoeding van de kinderen, mantelzorg, een partner die niet wilt dat zij maatschappelijk actief is of is alleenstaand. Omdat de mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling beperkt zijn lopen vrouwen het risico geïsoleerd te raken.

BNG stelt dat alle vrouwen ambities, talenten en mogelijkheden hebben, maar sommigen hebben extra ondersteuning nodig. Voor deze groep vrouwen heeft BNG een programma ontwikkeld gericht op bevordering van empowerment en het doorbreken van sociaal isolement. Het programma beslaat groepstrainingen en persoonlijke coaching gericht op Eigen Kracht, zelfvertrouwen, assertiviteit, talentontwikkeling, maak je droom waar en jezelf presenteren.