Economische zelfstandigheid

Economische zelfstandigheid

Veel vrouwen ervaren belemmeringen om te participeren of om te gaan werken. Hierbij gaat het niet alleen om het niet kunnen regelen van kinderopvang en onvoldoende werkervaring en opleiding, maar ook over de eisen van de werkomgeving. Ook spelen persoonlijke problemen vaak een rol.

BNG is van mening dat bij iedereen een potentieel aan kracht en talent aanwezig is, dat om verschillende redenen nog onvoldoende benut wordt. Met het project Ondernemende Vrouwen versterkt BNG de talenten en kwaliteiten en kijkt samen met de deelnemers naar mogelijkheden om te participeren. Dat kan een Leerwerktraject zijn, toeleiding naar een opleiding, vrijwilligerswerk, betaald werk of ondernemerschap zijn.

Deelnemers werken aan het versterken van hun vaardigheden, kernkwaliteiten en motivatie. Ze maken een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) dat geldt als leidraad voor hun verdere ontwikkeling.