Zelfbewust opgroeien

Zelfbewust opgroeien

Amsterdam Zuidoost heeft in verhouding tot andere stadsdelen een hoog percentage jonge alleenstaande moeders. Veel van deze moeders kampen met een optelsom van problemen: armoede, schooluitval, huisvesting problemen en met de opvoeding van hun kinderen. Sommigen hebben schulden en zijn weinig zelfredzaam.

Vanuit een visie waarin de nadruk wordt gelegd op zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en het (zelf) opvoeden van je kind heeft BNG het project “Een stevige basis” ontwikkeld. Het project is verdeeld in twee korte verdiepingstrainingen. Aan het eind van de trainingsperiode hebben de jonge moeders meer inzicht gekregen in zelf beslissingen nemen, beter budgetteren en hoe ze een netwerk kunnen vormen en inzetten.

Er wordt daarnaast veel aandacht besteed aan seksuele weerbaarheid en opvoeding en het positief opvoeden van hun kind(eren). Het project geeft veel bruikbare informatie die direct toepasbaar is in hun leven. De trainingen worden in samenwerking met andere professionele partners uitgevoerd.