Gegevensbescherming en privacy

BNG doet er alles aan om de onlinegegevens van haar deelnemers en netwerkcontacten te beschermen. Hieronder leggen wij uit wat wij met de persoonsgegevens doen. Aangezien het beleid op dit gebied kan veranderen, raden wij u aan om regelmatig deze informatie opnieuw te lezen. U kunt altijd contact met ons opnemen om te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen of aan te passen.

Wij vinden het belangrijk dat u het gevoel hebt dat uw persoonlijke gegevens bij BNG in goede handen zijn. BNG neemt bescherming van uw privacy zeer serieus en doet er alles aan om te zorgen dat uw gegevens veilig zijn.

Het gebruik van uw gegevens, waarom wij ze verzamelen en wat wij bewaren hangt af van de relatie met BNG en welke toestemming u hiervoor gegeven heeft. Wij hebben ons best gedaan om dit in deze verklaring aan te geven.

Welke gegevens verzamelt BNG

Persoonsgegevens:

  • Naam, adres, telefoonnummer en emailadres van deelnemers aan trainingen en workshops.
  • Naam, adres, telefoonnummer en emailadres van netwerkcontacten (organisaties) genoemd op brieven aan de contacten.
  • Naam, emailadres en telefoonnummer van netwerkcontacten
  • Naam, emailadres en telefoonnummer van geïnteresseerden in de activiteiten van BNG.

Waarom verzamelt BNG gegevens

De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om deelnemers en netwerk op de hoogte te brengen van evenementen, trainingen, workshops en andere activiteiten die BNG organiseert.

Hoe BNG gegevens verzamelt

Rechtstreeks via bijeenkomsten, netwerkbijeenkomsten, trainingen en workshops.

Hoe lang worden de gegevens bewaard.

De gegevens op de facturen worden maximaal 5 jaar bewaard. De netwerkcontacten als het contact loopt. Contacten die niet meer lopen of afgelopen zijn worden uit het bestand verwijderd. Netwerkcontacten geven door middel van een email aan of zij in het bestand van BNG willen blijven / op de hoogte willen blijven van de activiteiten van BNG.

Met wie worden de gegevens gedeeld

BNG deelt geen gegevens zonder toestemming van de eigenaar en alleen als een andere organisatie zelf contact met de betreffende persoon wil opnemen.

BNG verkoopt nooit persoonlijke gegevens voor marketing doeleinden. BNG is actief op Facebook om haar activiteiten onder de aandacht te brengen. Deelnemers aan trainingen van BNG die met BNG en met elkaar contact willen houden gedurende de training vormen een gesloten facebookgroep die niet voor anderen toegankelijk is. Na afloop van de training bepalen de deelnemers zelf of zij de Facebookgroep in stand willen houden.

Afmelden of wijzigen van gegevens

U kunt BNG altijd een email sturen als u uw telefoonnummer of emailadres wilt wijzigen of afmelden.

De adressen op de facturen worden automatisch na 5 jaar vernietigd.