Deze website is gebouwd in het kader van Speerpunt 4 – het versterken van Amsterdamse vrouwenorganisaties – van het Servicepunt Emancipatie Amsterdam.

Productie en techniek

Marco Legemaate en René de Ree – Designserver